RJEČNIK POJMOVA

A

abdest – ritualno pranje prije molitve kod muslimana
akupunktura – starokineska metoda liječenja uz pomoć igala koje se zabadaju u određene tačke na koži
arhiepiskop – poglavar srpske pravoslavne crkve
ašura – muslimanski praznik za koji se pravi istoimeno jelo slično kompotu

B

Badnja sedmica – sedmica pred Božić kod pravoslavaca
Badnja večer – večer ili cijeli dan pred Božić kod pravoslavaca
Badnjak – drvo koje pravoslavci pale pred kućom za Božić
Badnji dan – dan Božića
Bajram– muslimanski praznik
bajramluk – poklon za Bajram
berićet – napredak
Božić – praznik kojim se slavi rođenje Isusa Hrista

C

Carske dveri – vrata na ikonostasu u pravoslavnoj crkvi koja odvajaju sveti prostor i kroz koja mogu prolaziti samo posvećena lica
cedaka – u judaizmu dobročinstvo, milostinja, pomoć onima kojima je potrebna

Č

česnica – pogača koja se tradicionalno pravi za pravoslavni Božić od brašna, vode i masti

Ć

ćurčijski zanat – izrada odjevnih predmeta od kože

D

Dekalog – deset Božijih zapovijedi
dershana – predavaonica
derviš – pripadnik derviškog reda
dolibaša – najstariji i najuvaženiji gost u kući za vrijeme krsne slave
dova – molitva Bogu u islamu
dovište – mjesto za molitvu u islamu

džamija – islamska bogomolja
džemat – zajednica, zajednička molitva

E

empora – galerija u crkvi koja je određena za žene
Evanđelje – (grč. εὐαγγέλιον, dobra vijest, radosna vijest; εὐάγγελος, donositelj dobre vijesti, evan-divan, gelos-glas) – religijski spis koji opisuje život i učenje Isusa Hrista
ezan – poziv na molitvu kod muslimana

F

fatiha – prva molitva u Kur’anu

G

geniza – grobnica jevrejskih svetih knjiga i predmeta

H

hadždž – hodočašće muslimana u Mekku
hadžija – hodočasnik
hafiz – osoba koja zna Kur’an napamet
hajr – dobro djelo
halva – vrsta slatkog jela
Hanuka – jevrejski praznik slobode i svjetlosti
hartija – papir
Havdala – obred kojim se oprašta od Šabata, i kojim se moli da sljedeća radna nedjelja bude uspješnija
hidžra – preseljenje poslanika Muhammeda iz Mekke u Medinu
hidžretska godina – godina prema lunarnom, islamskom kalendaru
hifz – proces pamćenja teksta iz  Kur’ana , u doslovnom prevodu znači čuvanje, zaštita, pamćenje
hodočašće – pohod na jedno od vjerskih svetišta, obično duži put koji se prelazi pješice
hodža – vjeroučitelj
Holokaust – od grčke riječi potpuno spaljen. Danas se u svijetu ovaj termin koristi za genocid nad Jevrejima za vrijeme Drugog svjetskog rata
horugva – zastava koja se nosi prilikom litije
hostija – ili Tijelo Isusovo, hljeb, koji uz vino čini glavne elemente katoličkog bogosluženja

I

iftar – večera u prvi sumrak kojim se završava muslimanski post
ikona – slika pravoslavnih svetaca obično na drvetu ili platnu
ikonografija – disciplina ili grana historije umjetnosti koja se bavi izučavanjem smisla i simbolike likovnog prikaza
ikonostas – zid sa ikonama i religijskim slikama koji odvaja sveti od profanog prostora u pravoslavnim crkvama
ilahija – pobožna pjesma kod muslimana
imam – predvodnik molitve i džemata (zajednice) kod muslimana
inicijacija – (lat. initiatio: uvođenje; posvećivanje), pojedinačno ili skupno uvođenje u novu životnu fazu (u skupinu odraslih, u posvećeno ili svjetovno zvanje) ili u društvenu zajednicu, popraćeno obrednim događajima

J

Jom kipur – jevrejski praznik, dan pomirenja

K

kadionica – posuda koja služi za paljenje tamjana u pravoslavnim crkvama
Kadiš
– molitva kojom se veliča Bog. Čita se na ukopu umrlog, na godišnjicu smrti, prilikom posjete groblju i na mazikir
kalem – pero
kalež – svečana posuda koja se koristi tokom mise, u koju se stavlja vino i hljeb i dijeli vjernicima
kaligraf – osoba koja se bavi krasopisom
kaligrafija – umjetnost lijepog pisanja
kandilo – posuda u koju se sipa ulje i konopac i koje gori kao svijeća. U pravoslavnoj religiji se ono obično pali pred misu i gori u toku iste
kandilji – svjetla na minaretu/tornju džamije
karavansaraj – javne građevine za smještaj karavana
kasida – muslimanska pjesma kojom se opisuju ličnosti, događaji ili pojave
kenotaf – prazna grobnica. Simboličan grob ili spomenik podignut u uspomenu na pokojnika čije se tijelo nalazi negdje drugo
keške – jelo od pribijene ili krupno mljevene pšenice i kokošijeg mesa
Kibla – smjer okretanja muslimana za vrijeme molitve
Kliros – uzvišeno mjesto u pravoslavnoj crkvi na desnoj strani oltara gdje stoje pjevači
košer – čist, obredno podoban. Označava hranu koju dopušta Tora i koja je pripremljena u skladu sa jevrejskim zakonom
krsna slava – porodični pravoslavni praznik kojim se slavi svetac zaštitinik porodice
Kur’an – sveta knjiga muslimana
kurban – bravče ili goveče koje muslimani kolju na Kurban-bajram
Kurban-bajram – muslimanski praznik prinošenja žrtve

L

levha – stilizirani odlomak iz Kur’ana
litija – svečana pravoslavna crkvena povorka
liturgija – (grč. λεıτουργία: javna služba). U kršćanstvu liturgija označava javni i službeno odobreni bogoštovni čin, bogoslužje
lučina – smjesa načinjena od raznih trava, lišća i drveta (ponajviše od šljive) za farbanje uskršnjih jaja

M

maces (sg maca) – beskvasni hljeb kod Jevreja
mahfil – galerija/balkon u džamiji
manastir – zajednička građevina u kojoj prema određenim pravilima i uz određene obaveze žive monasi
medresa – viša muslimanska vjerska škola
mekteb – muslimanska osnovna vjerska škola
menora – sedmokraki ili osmokraki svijećnjak, jedan od simbola judaizma
mevlud – muslimanski blagdan obilježavanja rođenja poslanika Muhameda a.s.
mezaristan – muslimansko groblje
micva – osnovna Božija zapovijed koju propisuje Stari zavjet. U današnje vrijeme micva je sinonim za činjenje dobrih i bogougodnih djela
mihrab – niša u zidu džamije koja je usmjerena u pravcu Mekke, kojoj su muslimani okrenuti za vrijeme molitve
mimber – džamijski prostor u kojem stoji predvodnik molitve
minaret ili munara – visoki toranj džamije
minjan – kvorum od deset Jevreja muškaraca starijih od trinaest godina, koji je neophodan za održavanje javnog bogosluženja, javnog čitanja Tore i izgovaranje Kadiša
mošti – relikvije, odnosno objekti svetog poštovanja koji mogu biti jednako lični predmeti istaknutih vjerskih likova, kao i dijelovi njihovog tijela, koji se čuvaju u crkvi
mudželiti – knjigovesci
munadija – onaj koji poziva na sehur uz ramazan
murekeb – kaligrafski tuš
musafirhana – kuća za smještaj putnika
musala – veći prostor na kojem muslimani obavljaju bajramsku molitvu na otvorenom
muvekit – džamijski službenik koji utvrđuje tačno vrijeme za 5 dnevnih molitvi

N

namaz – molitva
nekropola – groblje
nikah – naziv za brak u islamu
nišan – nadgrobni spomenik

O

obručenje – dio vjenčanja u kojem mladenci polože zavjete i prihvate prstenje kao simbole vječnosti i vjernosti kod pravoslavaca
osmoglasnik – osnova za crkveno pjevanje
ovjenčanje – dio obreda vjenčanja u kojem mladenci bivaju ovjenčani krunama dok su im desne ruke svezane maramom u znak stvaranja nove zajednice

P

paraklis – manja crkva koja je prizidana uz veću ili se nalazi u sklopu nje
Petrovdan – crkveni praznik posvećen sv. Petru i sv. Pavlu
pojanje – crkveno pjevanje
polaznik – prva osoba koja za pravoslavni Božić uđe u kuću kao gost
posna hrana – režim prehrane za vrijeme pravoslavnog posta, u kojem nije dozvoljeno jesti meso, jaja i mast
punktiranje – ubod iglom za unošenje boje kod tetoviranja

R

rabin – duhovni vođa, poznavalac i čuvar obreda, čija funkcija nije bila ritualna nego pravna. Kod Sefarda se nazivao i rubi, a dobijao je i počasnu titulu hahama ili mudraca
ramazan – sveti mjesec kod muslimana
Ramazanski Bajram – islamski  blagdan koji se obilježava nakon  ramazana
ruždija– islamska niža srednja škola

S

sadaka – milosrđe
sakrament – (od lat. sacramentum-zakletva, obaveza) je ime za kršćanske obrede kao što su krštenje, krizma, euharistija za koje se vjeruje da potječu od samog Isusa Krista, kao znaci Božanske milosti ili simboli duhovne
stvarnosti.
sebilj – fontana na trgu
seder – pesahalna večera
Sefard – hebrejski naziv za Pirinejski poluotok. Danas se taj termin u užem smislu odnosi na Jevreje koji svoje porijeklo vuku iz Španije
sehur – obrok prije početka posta
sjemenište – katolička školska ustanova za svećeničke pripravnike
slavski kolač – kolač koji se pravi za proslavu krsne slave sa posvećenom vodicom
slavsko žito – desert koji se pravi za proslavu krsne slave sa posvećenom vodicom
Stari zavjet – naziv za zbirku spisa koje Jevreji i hrišćani smatraju svetim, a koji se sastoji od knjiga Svetog zakona, historije, proroštva i poezije. Smatra se rječju Božijom, te se kao takva knjiga naziva Svetim pismom
stećak – srednjovijekovni nadgrobni spomenik
sufije
– islamski mistici
Sukot – jevrejski praznik improviziranih koliba koji se slavi kao uspomena na izlazak iz Egipta
sunećenje – obrezivanje

Š

šadrvan – javna česma koja se gradi uz arhitektonske objekte
Šavuot – jevrejski praznik koji slavi primanje Tore. Naziva se još praznikom žetve
šejh – duhovni vođa i čuvar tekije
šofar – prastari duvački instrument, koji se pravi od roga bilo koje čiste životinje izuzev krave i vola, a koristi u sinagogalnom bogosluženju

T

tarih – natpis na javnim objektima kroz koji se objašnjava porijeklo objekta
tarikat – derviški red
tefilin– molitveno remenje kod Jevreja
tekija ili zavija – bogomolja u kojoj se mole derviši
teravija – noćna ramazanska molitva
Tora – sveta knjiga Jevreja
triptih – umjetničko djelo podijeljeno u tri dijela
turbe – mauzolej kod muslimana

V

vakif – dobrotvor
vakuf – zadužbina
vakufnama – zadužbinska povelja

Z

Zapadni zid – Zid plača ili jednostavno Kotel – zid. Najsvetije mjesto svih Jevreja koje se nalazi u Jerusalemu
zikr – derviški ritual kroz koji se obavlja invokacija Božijeg imena

Ž

živopis – crkveno zidno slikarstvo