IMPRESSUM

Produkcija: Historijski muzej Bosne i Hercegovine

Za produkciju: Elma Hašimbegović, direktorica

Urednica: Elma Hašimbegović

Istraživački tim:
Elma Hodžić – islam
Amar Karapuš – katoličanstvo
Tijana Križanović – pravoslavlje
Dina Memić – judaizam

Mentori na istraživanju:
Prof.dr. Ćazim Hadžimejlić
Fra Nikica Vujica
Dejan Garić
Dr. Elias Tauber

Fotografija i digitalizacija materijala:
Esad Hadžihasanović, muzejski fotograf

Savjetnica za pedagoške standarde: Melisa Forić

Lektura:
Fatima Bašić
Svjetlana Hadžirović

Neizmjernu zahvalnost dugujemo institucijama i pojedincima koji su pomogli istraživanje i ustupili materijal za izradu digitalne platforme.

Institucije:
Arhiv Bosne i Hercegovine
Aškenaška sinagoga Sarajevo
Franjevačka teologija Sarajevo
Franjevački provincijalat Bosne Srebrene
Franjevački samostan sv. Katarine u Kreševu
Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu
Historijski arhiv Sarajevo
Jevrejska opština Sarajevo
Jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
La Benevolencija
Muzej Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu
Muzej Hercegovine Trebinje
Muzej Sarajeva
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine
Zavičajni muzej u Konjicu
Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Pojedinci:
Samir Avdić, Azra Bečević-Šarenkapa, Mak Bećirbašić, Emina Čalija, Milka Ćulibrk, Ivana Grujić, Semir Hadžimusić, Albinko Hasić, Dražen Janko, fra Mislav Jozić, Boro Jurišić, Elma Softić Kaunitz, Aleksandra Klisura, Aleksandar Klisarić, fra Ivica Korčanin, Igor Kožemjakin, Muhamed Krnjić, Strajo Krsmanović, Senad Kuč, Meho Manjgo, Amer Medar, Ekrem Milić, Stefan Mojsilović, Edis Muratović, Enes S. Omerović, Božana Palikuća, Igor Radovanović, Dragan Radović, vlč Ivan Ravlić, Abdulah Skaka, Halid Skaka, Aida Šarac, Dženana Šabić Hamidović, Ljiljana Ševo, Meliha Teparić, Nermina Trbonja, Vahidin Veladžić, fra Nikica Vujić, Nina Zubović