Primjerak rukom ispisanog Kur'ana sa pozlatom iz 1861. godine. Čuva se u Historijskom muzeju BiH.
Priča o putu svete knjige od rukopisa do police
Čuvanje svete knjige u islamu koja se zove Kur’an u Bosni i Hercegovini prema svetoj knjizi, koja je prema islamskom učenju, objavljena posljednjem poslaniku Muhammedu? U jeziku muslimana koji žive u Bosni i Hercegovini se umjesto glagola „čitati“ uz riječ Kur’an koristi glagol „učiti“. Prvi prijevod Kur’ana na našem govornom području je sa francuskog jezika napravio svećenik Mićo Ljubibratić, u Beogradu, 1895. godine. Prevođenje Kur’ana je, zbog kompleksnosti arapskog jezika i stilske posebnosti ove knjige, veliki izazov kojim su se u Bosni i Hercegovini bavili brojni učenjaci. Kur’an se čuvao usmenim i pismenim putem…